Algemene voorwaarden
Nederlands
Door het bezoeken/gebruiken van "Ajaxfans.net" (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", "Ajaxfans.net" of "http://www.ajaxfans.net/forum"), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik "Ajaxfans.net" dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "Ajaxfans.net". Als je wel gebruik blijft maken van "Ajaxfans.net", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "Ajaxfans.net" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen. Je gaat ook akkoord met het feit dat "Ajaxfans.net" het recht heeft om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie als registratiegegevens en geplaatse posts in onze database wordt opgeslagen. De informatie in de vorm van geplaatste posts blijft altijd online op het forum zelfs na het eindigen van je account . Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Noch "Ajaxfans.net", noch Maumar Media zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

English
By visiting/making use of "Ajaxfans.net" (Hereafter called either "We", "Us", "Our" or "http://ajaxfans.net/forum"), you automatically agree to the following conditions. If you refuse to agree to the conditions we ask you not to visit Ajaxfans.net anymore. We reserve the right to change these conditions at any time and will inform you when possible. We recommend you check the conditions for any changes made. If you refuse to agree to the revised conditions we ask you not to visit Ajaxfans.net anymore. If you decide to make further use of Ajaxfans.net you automatically agree to the revised conditions.

By agreeing to the conditions you declare you won't be posting any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, racist, sexually-orientated or any other content sites which is in violation with the international laws, the laws of your own country as well as the laws of the country where Ajaxfans.net is hosted. If you however do violate these rules, this may lead to you being immediately banned and, if we find it necessary, will contact your Internet Service Provider. Your IP-address is saved upon registration and with every message posted on the forum, which makes it possible for us to enforce the conditions you agree to earlier. You also agree to Ajaxfans.net having the right to close, remove or edit your messages/topics when the crew feels this is necessary. You also allow your information such like registar information or posts to be saved in the forum's database. The posts wil always be online even when you lose your account. This information will never be shared with third parties without your consent unless a judge says otherwise. Neither "Ajaxfans.net" nor Maumar Media shall be held responsible if your information is published due to a security breach.

Regels op het Forum
1. We zijn een discussieforum, probeer elkaar te overtuigen met argumenten, niet door op de man te spelen.

2. Gebruik je signature alleen voor tekst; niet voor plaatjes, links of smilies.

3. Af en toe een oneliner is niets mis mee, maar onderbouw je posts ook.

4. Let op de taal in je posts. Racistische of extreem beledigende teksten worden verwijderd. Maak verder gebruik van de spellingcorrector in het postvak om type- en taalfouten te vermijden. In de Engelse zone wordt alleen Engels toegestaan.

5. Gebruik geen overdaad aan smilies.

6. Let op de leesbaarheid van je posts. Denk aan een goede lay-out. Extra aandachtspunt hierbij is het quoten van elkaar. Voorkom stapelqoutes, zorg slechts voor 1 quotevak in je posts. Dubbele of zelfs driedubbele quotes zorgen meestal voor chaotische en onleesbare teksten.

7. Gebruik interpunctie. Begin een zin met een hoofdletter, zet leestekens aan het einde van een zin en een spatie na elke afgeronde zin. Gebruik niet onnodig alleen maar hoofdletters, dat komt schreeuwerig over.

8. Stel bij een conflict of misstand een moderator op de hoogte en ga niet voor eigen rechter spelen. Op AF proberen we zoveel mogelijk de goede sfeer te bewaren. Voetbal is emotie en dat begrijpen we. Als iemand echter ernstig over de schreef gaat of veelvuldige waarschuwingen in de wind slaat zijn we genoodzaakt tot zwaardere maatregelen zoals het (tijdelijk) bannen van members.

9. Doe altijd aan bronvermelding, zowel bij officiële stukken als wanneer je iemand van een ander forum quote. Geef bij voorkeur ook de URL naar het originele bericht. Bij voorkeur zien we berichten van onbetrouwbare zones zoals: Voetbalzone wandelgangen, Ajaxshowtime bijzaken en geruchten, Voetbal International transferdagboek en de overige boulevardpers niet op ons forum. In het forum TRANSFERBELEID staan in de topic 'bronvermelding' hier nog wat aanvullende tips over.

10. Wees respectvol naar elk forumlid, ook naar supporters van andere clubs. Kan je iemand echt niet uitstaan, gebruik dan de 'vijandoptie' voor die persoon in je profiel. Die zorgt ervoor dat zijn reacties niet meer leesbaar zijn voor jou.

11. Illegale inhoud zoals warez, illegale software, porno en streams voor voetbalwedstrijden kunnen we helaas niet toestaan. Berichten die een van bovenstaande zaken bevatten, of anderszins bij wet verboden zijn, worden verwijderd. Dit geldt tevens voor reacties die niet binnen onze fatsoensnorm passen.

12. Met de komst van een politieke zone staan we discussies over politiek toe, die kunnen echter niet plaatsvinden zonder wederzijds respect naar elkaar. Provocaties naar elkaar toe worden weggehaald.

13. Wees vrij om een topic over een nieuw onderwerp op te starten, let echter wel op de juiste zone en of het onderwerp niet al besproken wordt.

14. Slowchatten en crossposten is niet de bedoeling op het forum. Chatten kan in onze chatbox, waar dezelfde regels gelden zoals hier omschreven. Hetzelfde bericht in meerdere zones posten is niet oké. Dubbele berichten worden verwijderd.

15. Voor internettrollen en spammers hebben wij geen plaats. Een trol wordt geband. Wie reclame wil maken voor iets, dient eerst contact op te nemen met een van de beheerders. Zonder voorafgaande toestemming wordt spam verwijderd.
Laatste nieuws
Volgende duel
Geen programma
» Programma
Laatste duel
Geen recente uitslag
» Uitslagen
Eredivisie
Stand
Programma
Uitslagen
1. Ajax 34-76
2. PSV 34-69
3. Feyenoord 34-69
4. Vitesse 34-64
5. FC Utrecht 34-63
6. FC Twente 34-62
7. FC Groningen 34-43
8. SC Heerenveen 34-42
9. ADO Den Haag 34-40
» Uitgebreider
Livescores Eredivisie
Geen wedstrijden
Onze tips
Live meepraten over Ajax
Chat als eerste
» Live meepraten
Ajax Tweets
Algemeen nieuws